Κάλεσμα σε Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση

Καλούμε τα μέλη του Συλλόγου Αποφοίτων σε τακτική (εκλογοαπολογιστική) Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 19:00 στο χώρο του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (αίθουσα συνεδριάσεων Α56). Σε περίπτωση μη απαρτίας, η εξ αναβολής Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα στις 19:30.

Στην Συνέλευση θα αποφασιστεί και η ημερομηνία για τις εκλογές του Συλλόγου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

 1. Εκλογή προέδρου Γ.Σ
 2. Έκθεση πεπραγμένων και οικονομικού απολογισμού του Συλλόγου για το έτος 2011-2012
 3. Συζήτηση και έκθεση απόψεων των μελών για τις τρέχουσες και τις μελλοντικές κατευθύνσεις του Συλλόγου
 4. Εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής
 5. Επικύρωση εκλογικού κανονισμού
 6. Ορισμός ημερομηνίας αρχαιρεσιών για νέο Δ.Σ. και Ελεγκτική Επιτροπή

Απολογισμός Δ.Σ. Συλλόγου Αποφοίτων 2010-2011

Ακολουθεί η παρουσίαση των πεπραγμένων του Δ.Σ. που έκανε ο πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων Δημήτρης Ράπτης στην τακτική Γενική Συνέλευση της Πέμπτης 16 Ιουνίου 2011, τροποποιημένη με βάση τις αλλαγές που αποφασίστηκαν από το σώμα της Συνέλευσης.

Παρουσιαση Πεπραγμένων 2011

Πρακτικά Εκλογοαπολογιστικής Γ.Σ. 16/6/2011

Διαβάστε τα πρακτικά της ετήσιας τακτικής εκλογοαπολοιστικής Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16/06/2011, με την παρακάτω ημερήσια διάταξη:

 1. Εκλογή προέδρου Γ.Σ.
 2. Έκθεση πεπραγμένων και οικονομικού απολογισμού του Συλλόγου για το έτος 2010-2011
 3. Συζήτηση και έκθεση απόψεων των μελών για τις τρέχουσες και τις μελλοντικές κατευθύνσεις του Συλλόγου
 4. Εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής
 5. Επικύρωση εκλογικού κανονισμού
 6. Ορισμός ημερομηνίας αρχαιρεσιών για νέο Δ.Σ. και Ελεγκτική Επιτροπή

Πρακτικά Εκλογοαπολογιστικής Γ.Σ. 16/6/2011

Σήμερα διεξήχθη η τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Αποφοίτων του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Π.Α. η οποία και αποφάσισε τα εξής:

 1. Εξέλεξε ως Πρόεδρο της Συνέλευσης τον Δημήτρη Ράπτη (ομόφωνα)
 2. Ενέκρινε ομόφωνα την έκθεση πεπραγμένων και τον οικονομικό απολογισμό του Συλλόγου 2010-2011
 3. Τη διεξαγωγή εκλογών για το νέο Δ.Σ. και Ελεγκτική Επιτροπή την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2011 στην αίθουσα Β του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Ώρα έναξης εκλογικής διαδικασίας 14:00 και ώρα λήξης 21:00
 4. Επικύρωσε τον εκλογικό κανονισμό των επικείμενων αυτών εκλογών
 5. Η εφορευτική επιτροπή των εκλογών αποφασίστηκε ομόφωνα να αποτελείται από τους:
  • Θοδωρή Γεωργίου
  • Στέλιο Καραμπασάκη
  • Χαράλαμπο Νικολάου

Ο Πρόεδρος του ΔΣ (καθώς και πρόεδρος της ΓΣ)

Δημήτρης Ράπτης

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2011

Καλούμε τα μέλη του Συλλόγου Αποφοίτων σε τακτική (εκλογοαπολογιστική) Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2011 και ώρα 19:00 στο χώρο του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (αίθουσα συνεδριάσεων Α56). Σε περίπτωση μη απαρτίας, η εξ αναβολής Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα στις 19:30.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

 1. Εκλογή προέδρου Γ.Σ.
 2. Έκθεση πεπραγμένων και οικονομικού απολογισμού του Συλλόγου για το έτος 2010-2011
 3. Συζήτηση και έκθεση απόψεων των μελών για τις τρέχουσες και τις μελλοντικές κατευθύνσεις του Συλλόγου
 4. Εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής
 5. Επικύρωση εκλογικού κανονισμού
 6. Ορισμός ημερομηνίας αρχαιρεσιών για νέο Δ.Σ. και Ελεγκτική Επιτροπή

Πρακτικά Εκλογοαπολογιστικής Γ.Σ. (09/06/2010)

Διαβάστε τα πρακτικά της ετήσιας τακτικής εκλογοαπολοιστικής Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 23/06/2010, με την παρακάτω ημερήσια διάταξη:

 1. Εκλογή προέδρου Γ.Σ.
 2. Έκθεση πεπραγμένων και οικονομικού απολογισμού του Συλλόγου για το έτος 2009-2010
 3. Συζήτηση και έκθεση απόψεων των μελών για τις τρέχουσες και τις μελλοντικές κατευθύνσεις του Συλλόγου
 4. Εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής
 5. Επικύρωση εκλογικού κανονισμού
 6. Ορισμός ημερομηνίας αρχαιρεσιών για νέο Δ.Σ. και Ελεγκτική Επιτροπή

Read More »

Απολογισμός Δ.Σ. Συλλόγου Αποφοίτων 2009-2010

Ακολουθεί η παρουσίαση των πεπραγμένων του Δ.Σ. που έκανε ο πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων Μανώλης Πλατάκης στην τακτική Γενική Συνέλευση της Τετάρτης 9 Ιουνίου 2010, τροποποιημένη με βάση τις αλλαγές που αποφασίστηκαν από το σώμα της Συνέλευσης.

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2010

Καλούμε τα μέλη του Συλλόγου Αποφοίτων σε τακτική (εκλογοαπολογιστική) Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2010 και ώρα 18:00 στο χώρο του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (αίθουσα συνεδριάσεων Α56). Σε περίπτωση μη απαρτίας, η εξ αναβολής Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα στις 18:15.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

 1. Εκλογή προέδρου Γ.Σ.
 2. Έκθεση πεπραγμένων και οικονομικού απολογισμού του Συλλόγου για το έτος 2009-2010
 3. Συζήτηση και έκθεση απόψεων των μελών για τις τρέχουσες και τις μελλοντικές κατευθύνσεις του Συλλόγου
 4. Εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής
 5. Επικύρωση εκλογικού κανονισμού
 6. Ορισμός ημερομηνίας αρχαιρεσιών για νέο Δ.Σ. και Ελεγκτική Επιτροπή

Πρόσκληση 1ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Καλούμε τα μέλη του Συλλόγου Αποφοίτων του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 16 Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00, στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (αίθουσα συνεδριάσεων Α56, 1ος όροφος) και με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1)   Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γ.Σ.
2)   Έκθεση πεπραγμένων του απερχόμενου προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου και οικονομικός απολογισμός
3)  Ψηφοφορία για την έγκριση των πεπραγμένων και του οικονομικού απολογισμού
4)   Έκδοση εκλογικού κανονισμού
5)   Εκλογή μελών Εφορευτικής Επιτροπής
6)   Αρχαιρεσίες για νέο Δ.Σ. και Ελεγκτική Επιτροπή

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2009 με τα ίδια θέματα, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2009
Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο