Απολογισμός Δ.Σ. Συλλόγου Αποφοίτων 2010-2011

Ακολουθεί η παρουσίαση των πεπραγμένων του Δ.Σ. που έκανε ο πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων Δημήτρης Ράπτης στην τακτική Γενική Συνέλευση της Πέμπτης 16 Ιουνίου 2011, τροποποιημένη με βάση τις αλλαγές που αποφασίστηκαν από το σώμα της Συνέλευσης.

Παρουσιαση Πεπραγμένων 2011

One Comment

  1. Posted 5/10/2015 at 19:53 | Permalink

    If you never use the laptop for gaming that
    frequently, it is advisable to get a smaller sized
    screen.

Post a Comment

Your email is never shared. Required fields are marked *

*
*