Λειτουργία και Στόχοι

Τι είναι ο Σύλλογος Αποφοίτων του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών;

Μια ένωση που έχει ως στόχο να περιλαμβάνει όσους και όσες έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές τους σπουδές σε αυτό το τμήμα… Αλλά όχι μόνο αυτούς! Είναι θεμιτή και επιθυμητή η παρουσία των προπτυχιακών φοιτητών του τμήματος, αλλά και όσων έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τον προπτυχιακό κύκλο σπουδών. Γενικά στοιχεία για τους συλλόγους αποφοίτων μπορείτε να διαβάσετε στο σχετικό άρθρο της Wikipedia.

Πώς δημιουργήθηκε;

Ο Σύλλογος αποφοίτων ιδρύθηκε το 2008 και βρίσκεται στα αρχικά στάδια της οργάνωσής του. Τον Ιούλιο του 2008 κατατέθηκαν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (καταστατικό, συστατική πράξη) στο Πρωτοδικείο Αθηνών, μέσω πληρεξούσιου δικηγόρου και τον Ιανουάριο του 2009 αναγνωρίστηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών (απόφαση με αριθμό 895/30/01/2009).

Γιατί δημιουργήθηκε;

Είναι πολλοί οι λόγοι που καθιστούν τη δημιουργία Συλλόγου Αποφοίτων αναγκαία. Σταχυολογώντας ορισμένους από αυτούς (όντας παράλληλα και θεμελιώδεις στόχοι), μπορούμε να επισημάνουμε τα εξής;

  • Η σύνδεση-αλληλοϋποστήριξη των αποφοίτων μεταξύ τους, αλλά και με το Τμήμα και τους μελλοντικούς αποφοίτους (για μεταπτυχιακά, έρευνα, εργασία).
  • Η προάσπιση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και θα είμαστε σε επικοινωνία με άλλους αρμόδιους φορείς (π.χ. ΕΠΕ, ΕΠΥ) για το συντονισμό των ενεργειών μας προς την κατεύθυνση αυτή.
  • Η διοργάνωση σειράς ομιλιών, παρουσιάσεων, ημερίδων καριέρας και συνεδρίων, που θα δίνει τη δυνατότητα αφενός της ουσιαστικής σύνδεσης του Τμήματος με την αγορά εργασίας, αφετέρου της ενημέρωσης των φοιτητών για τις ερευνητικές και επαγγελματικές δραστηριότητες συναδέλφων και άλλων επιστημόνων.
  • Επικοινωνία μέσα από ένα ηλεκτρονικό περιοδικό, blog, wiki ή newsletter. Στόχος είναι η έκφραση απόψεων, εμπειριών, συμβουλών, προβληματισμών από τους αποφοίτους. Επιπλέον, κατά καιρούς θα δημοσιεύονται οι επίσημες θέσεις και ανακοινώσεις του συλλόγου για ζητήματα της επικαιρότητας
  • Συνέργιες με το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών αλλά και με άλλους συλλόγους ή οργανισμούς. Ο προσανατολισμός μας είναι εξωστρεφής. Επιθυμούμε και επιδιώκουμε να ανταλλάσσουμε ιδέες και απόψεις, καλλιεργώντας ένα πνεύμα εποικοδομητικής συνεργασίας και αγκαλιάζοντας οποιαδήποτε δράση προς την κατεύθυνση αυτή.

Πώς μπορώ να γίνω μέλος;

Σύμφωνα με το καταστατικό, ο Σύλλογος Αποφοίτων αναγνωρίζει τις εξής 4 κατηγορίες μελών.

  • Τακτικά μέλη: Με αυτή την ιδιότητα μπορούν να εγγραφούν στο Σύλλογο απόφοιτοι του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, υποβάλλοντας σχετική αίτησή προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία επισυνάπτονται τα αποδεικτικά στοιχεία της απόκτησης του πτυχίου του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ.
  • Δόκιμα μέλη: Με αυτή την ιδιότητα μπορούν να εγγραφούν στο Σύλλογο οι εν ενεργεία φοιτητές του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του παραπάνω τμήματος.
  • Κοινωνικά μέλη: Με αυτή την ιδιότητα δύνανται να εγγραφούν στο Σύλλογο άτομα τα οποία κατά το παρελθόν σπούδασαν στο παραπάνω τμήμα χωρίς να αποφοιτήσουν από αυτό ή είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές ή υποψήφιοι διδάκτορες προερχόμενοι από άλλο πανεπιστημιακό τμήμα, υποβάλλοντας σχετική αίτησή προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
  • Επίτιμα μέλη: Με απόφαση του δικοικητικού συμβουλίου μπορούν να αναγνωριστούν ως μέλη με αυτή την ιδιότητα άτομα τα οποία, χωρίς να έχουν αποφοιτήσει από το παραπάνω τμήμα, έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στον Σύλλογο ή στην επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών ή στην κοινωνία.

Προσφέρεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής εγγραφής μέσα από το δικτυακό τόπο του «DIT Alumni» που έχει δημιουργήσει και συντηρεί το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Για να εγγραφείτε ως μέλος συνεχίστε εδώ.

Πώς διοικείται ο Σύλλογος;

Ο Σύλλογος διοικείται από ένα εκλεγμένο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ το κύριο όργανο αποφάσεων είναι η Γενική Συνέλευση. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διοίκηση και τη λειτουργία του Συλλόγου περιλαμβάνονται στο Καταστατικό.

Πώς πραγματοποιείται η επικοινωνία των μελών του συλλόγου;

Ο σύλλογος αποφοίτων διατηρεί λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία εξυπηρετεί την επικοινωνία και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών. Η συμμετοχή στη λίστα είναι ανοιχτή σε όλους όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο Σύλλογο Αποφοίτων. Για να συμμετέχετε είναι απαραίτητο να εγγραφείτε στη λίστα. Σύντομα θα λειτουργήσει και διαδικτυακό forum.