Εγγραφή Νέου Μέλους

Τύπος Μέλους

Παρακαλώ να με εγγράψετε στο Σύλλογο Αποφοίτων του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ως:

Στοιχεία Λογαριασμού
Προσωπικά Στοιχεία
Σπουδές

Συμπληρώνεται μόνο από τα τακτικά και τα δόκιμα μέλη. Αν εγγράφεστε ως δόκιμο μέλος, επιλέξτε μόνο το έτος εισαγωγής.

Στοιχεία Επικοινωνίας