ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

O Σύλλογος Αποφοίτων του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών συλλέγει προσωπικά δεδομένα μέσω του δικτυακού τόπου alumniclub.di.uoa.gr όταν ο επισκέπτης/χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του και όταν πραγματοποιεί χρήση των υπηρεσιών αυτών μέσω του προσωπικού του λογαριασμού.

Ο Σύλλογος Αποφοίτων του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών/μελών για τρεις γενικούς λόγους:

  1. Την εξυπηρέτηση των λειτουργικών του αναγκών και υποχρεώσεων όπως αυτές προβλέπονται από το καταστατικό του, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης μητρώου τακτικών μελών, μητρώου δόκιμων μελών, μητρώου κοινωνικών μελών, βιβλίου εσόδων-εξόδων, της διενέργειας τακτικών, έκτακτων και αρχαιρεσιακών γενικών συνελεύσεων, της έκδοσης αποδείξεων εξόφλησης συνδρομών κ.α.
  2. Tην ενημερωτική υποστήριξη των επισκεπτών και μελών του και την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις, την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των μελών του σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από και μέσω του alumniclub.di.uoa.gr
  3. την πρόσβαση και τη δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των μελών, τόσο δημόσια μέσω online υπηρεσιών δημοσίευσης όπως ιστολόγια, ομάδες συζήτησης, λίστα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας κ.α, όσο και ιδιωτικά μέσω παραδοσιακού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ασφάλεια πληροφοριών

Λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή μη εξουσιοδοτημένη αλλαγή, αποκάλυψη ή καταστροφή δεδομένων. Αυτά περιλαμβάνουν πρακτικές και μέτρα ασφαλείας για την αποθήκευση και την επεξεργασία καθώς και για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα όπου αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα.

Περιορίζουμε την πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες σε εκλεγμένα μέλη των οργάνων του Συλλόγου Αποφοίτων ή άλλα μέλη με άμεση εμπλοκή σε έργα, δράσεις, διοικητικές και οργανωτικές διαδικασίες του Συλλόγου. Τα πρόσωπα αυτά δεσμεύονται μέσω υποχρέωσης τήρησης του απορρήτου και, εάν δεν τηρήσουν αυτές τις υποχρεώσεις, ενδέχεται να υπόκεινται σε επιβολή ποινών, συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής τους, βάσει του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Συλλόγου,