Πρακτικά Εκλογοαπολογιστικής Γ.Σ. 16/6/2011

Διαβάστε τα πρακτικά της ετήσιας τακτικής εκλογοαπολοιστικής Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16/06/2011, με την παρακάτω ημερήσια διάταξη:

 1. Εκλογή προέδρου Γ.Σ.
 2. Έκθεση πεπραγμένων και οικονομικού απολογισμού του Συλλόγου για το έτος 2010-2011
 3. Συζήτηση και έκθεση απόψεων των μελών για τις τρέχουσες και τις μελλοντικές κατευθύνσεις του Συλλόγου
 4. Εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής
 5. Επικύρωση εκλογικού κανονισμού
 6. Ορισμός ημερομηνίας αρχαιρεσιών για νέο Δ.Σ. και Ελεγκτική Επιτροπή

Πρακτικά Εκλογοαπολογιστικής Γ.Σ. 16/6/2011

Σήμερα διεξήχθη η τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Αποφοίτων του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Π.Α. η οποία και αποφάσισε τα εξής:

 1. Εξέλεξε ως Πρόεδρο της Συνέλευσης τον Δημήτρη Ράπτη (ομόφωνα)
 2. Ενέκρινε ομόφωνα την έκθεση πεπραγμένων και τον οικονομικό απολογισμό του Συλλόγου 2010-2011
 3. Τη διεξαγωγή εκλογών για το νέο Δ.Σ. και Ελεγκτική Επιτροπή την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2011 στην αίθουσα Β του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Ώρα έναξης εκλογικής διαδικασίας 14:00 και ώρα λήξης 21:00
 4. Επικύρωσε τον εκλογικό κανονισμό των επικείμενων αυτών εκλογών
 5. Η εφορευτική επιτροπή των εκλογών αποφασίστηκε ομόφωνα να αποτελείται από τους:
  • Θοδωρή Γεωργίου
  • Στέλιο Καραμπασάκη
  • Χαράλαμπο Νικολάου

Ο Πρόεδρος του ΔΣ (καθώς και πρόεδρος της ΓΣ)

Δημήτρης Ράπτης

Post a Comment

Your email is never shared. Required fields are marked *

*
*