Πρόσκληση 1ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Καλούμε τα μέλη του Συλλόγου Αποφοίτων του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 16 Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00, στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (αίθουσα συνεδριάσεων Α56, 1ος όροφος) και με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1)   Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γ.Σ.
2)   Έκθεση πεπραγμένων του απερχόμενου προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου και οικονομικός απολογισμός
3)  Ψηφοφορία για την έγκριση των πεπραγμένων και του οικονομικού απολογισμού
4)   Έκδοση εκλογικού κανονισμού
5)   Εκλογή μελών Εφορευτικής Επιτροπής
6)   Αρχαιρεσίες για νέο Δ.Σ. και Ελεγκτική Επιτροπή

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2009 με τα ίδια θέματα, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2009
Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο

2 Comments

  1. Posted 14/05/2014 at 03:33 | Permalink

    Sujet incroyablement plaisant !!

  2. Posted 24/06/2014 at 11:33 | Permalink

    Encore un article clairement séduisant

Post a Comment

Your email is never shared. Required fields are marked *

*
*