Πρακτικά Εκλογοαπολογιστικής Γ.Σ. (09/06/2010)

Διαβάστε τα πρακτικά της ετήσιας τακτικής εκλογοαπολοιστικής Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 23/06/2010, με την παρακάτω ημερήσια διάταξη:

  1. Εκλογή προέδρου Γ.Σ.
  2. Έκθεση πεπραγμένων και οικονομικού απολογισμού του Συλλόγου για το έτος 2009-2010
  3. Συζήτηση και έκθεση απόψεων των μελών για τις τρέχουσες και τις μελλοντικές κατευθύνσεις του Συλλόγου
  4. Εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής
  5. Επικύρωση εκλογικού κανονισμού
  6. Ορισμός ημερομηνίας αρχαιρεσιών για νέο Δ.Σ. και Ελεγκτική Επιτροπή

Post a Comment

Your email is never shared. Required fields are marked *

*
*