Απολογισμός Δ.Σ. Συλλόγου Αποφοίτων 2009-2010

Ακολουθεί η παρουσίαση των πεπραγμένων του Δ.Σ. που έκανε ο πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων Μανώλης Πλατάκης στην τακτική Γενική Συνέλευση της Τετάρτης 9 Ιουνίου 2010, τροποποιημένη με βάση τις αλλαγές που αποφασίστηκαν από το σώμα της Συνέλευσης.

Post a Comment

Your email is never shared. Required fields are marked *

*
*