Πρακτικά Συνεδρίασης Δ.Σ. (22/03/2010)

Διαβάστε τα πρακτικά της Συνεδρίασης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22/03/2010.

Θέματα Δ.Σ.:

  1. Αναπλήρωση θέσης αντιπροέδρου από αναπληρωματικό μέλος
  2. Μεταφορά ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής μελών στο δικτυακό τόπο του Συλλόγου
  3. Προεργασία για την οργάνωση των προσεχών εκλογών του Συλλόγου

Πρακτικά προηγούμενων συνεδριάσεων

Post a Comment

Your email is never shared. Required fields are marked *

*
*