Πρακτικά Συνεδρίασης Δ.Σ. (04/09/2009)

Διαβάστε τα πρακτικά της Συνεδρίασης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 04/09/2009.

Θέματα Δ.Σ.:

  1. Διαγραφή των ηλεκτρονικών λογαριασμών των αποφοίτων του τμήματος.
  2. Αναγνώριση του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά ως καθηγητικής σχολής.

One Comment

  1. Posted 25/11/2016 at 07:53 | Permalink

    we could not resist posting comments. Exceptionally well crafted!

Post a Comment

Your email is never shared. Required fields are marked *

*
*