Αποκατάσταση λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας alumni.di.uoa.gr

Σας ενημερώνουμε ότι τα προβλήματα λειτουργίας που αντιμετώπιζε τις τελευταίες μέρες η δικτυακή υπηρεσία alumni.di.uoa.gr έχουν πλέον αποκατασταθεί. Όσοι επισκέπτες δεν καταφέρατε να πραγματοποιήσετε την
εγγραφή σας στο Σύλλογο Αποφοίτων εξαιτίας των τεχνικών προβλημάτων, μπορείτε τώρα να επαναλάβετε τη διαδικασία.

Ο δικτυακός τόπος alumni.di.uoa.gr ανήκει στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, το οποίο έχει την αποκλειστική ευθύνη της διαχειρισής του. Στόχος της πλατφόρμας alumni.di.uoa.gr, η οποία βρίσκεται υπό ενεργό ανάπτυξη και λειτουργεί δοκιμαστικά, είναι να προσφέρει μελλοντικά μια δέσμη χρήσιμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους αποφοίτους του Τμήματος. Στα πλαίσια της συνεργασίας του Συλλόγου Αποφοίτων με το Τμήμα, η πλατφόρμα alumni.di.uoa.gr αποτελεί για την ώρα το βασικό μέσο που εξυπηρετεί την ηλεκτρονική εγγραφή μελών στο Σύλλογο μας.

Post a Comment

Your email is never shared. Required fields are marked *

*
*