Ώρες επισκέψεων συλλόγου

Από την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου, και κάθε πρώτη και τρίτη Τετάρτη του μήνα, θα μπορείτε να συναντάτε μέλη του ΔΣ του Συλλόγου Αποφοίτων τις ώρες 19:00-21:00 στην αίθουσα Α9 του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Ευχαριστούμε τον πρόεδρο του Τμήματος κο. Παναγιώτη Γεωργιάδη για την ευγενική παραχώρηση της αίθουσας για χρήση από το Σύλλογό μας.

Επιπλέον, κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου Αποφοίτων θα συγκεντρώνονται εκεί για τις τακτικές συνεδριάσεις τους. Όποιος ενδιαφέρεται είναι ευπρόσδεκτος να τις παρακολουθήσει ή να συμμετάσχει.

Θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά, και να συζητήσουμε οποιοδήποτε θέμα επιθυμείτε!

One Comment

  1. Posted 5/11/2011 at 01:47 | Permalink

    Πολύ καλό νέο!
    Cu there!

    Άγγελος Μ.

Post a Comment

Your email is never shared. Required fields are marked *

*
*