Σύνθεση Νέου Δ.Σ. και Στόχοι για το Έτος 2010-2011

Αξιότιμοι συναπόφοιτοι,

Το νέο Δ.Σ. συνήλθε σε σώμα την Τετάρτη 30-06-2010 ως ακολούθως:

 • Πρόεδρος: Δημήτρης Ράπτης
 • Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Μανιαδάκης
 • Γεν. Γραμματέας: Σταματίνα Θωμαΐδου
 • Ταμίας: Χαράλαμπος Νικολάου
 • Σύμβουλος: Κωνσταντίνος Κραββαρίτης

Καθορίστηκαν οι εξής στόχοι για το έτος 2010-2011:

 1. Προβολή και ανάδειξη αποφοίτων στην αγορά εργασίας
 2. Δικτύωση και συντονισμός επικοινωνίας, εμπειριών και προβληματισμών των αποφοίτων
 3. Αναζήτηση έδρας Συλλόγου
 4. Προσέγγιση και ενθάρρυνση συμμετοχής νέων μελών
 5. Προσπάθεια κατοχύρωσης επαγγελματικών δικαιωμάτων για τον κλάδο μας
 6. Διοργάνωση εξωστρεφών εκδηλώσεων
 7. Επιδίωξη συνεργιών με εταιρείες και φορείς του κλάδου
 8. Ενίσχυση της συνεργασίας του Συλλόγου με το Τμήμα και με το Πανεπιστήμιο
 9. Τακτική ενημέρωση/διατήρηση newsletter – δικτυακού τόπου και δραστηριοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 10. Τακτικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Δεσμευόμαστε να προσπαθήσουμε για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, και ευελπιστούμε να φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών των μελών του Συλλόγου μας.

Με τιμή,
ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου Αποφοίτων,

Δημήτρης Ράπτης

Post a Comment

Your email is never shared. Required fields are marked *

*
*