Αρχική Σελίδα

Διατηρούμε τους κοινούς μας δεσμούς ζωντανούς

Ο Σύλλογος Αποφοίτων του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ ιδρύθηκε με στόχο να προωθήσει την διαρκή επαφή και επικοινωνία ανάμεσα στους αποφοίτους του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματος.

Στη διάρκεια των 20 χρόνων λειτουργίας του, από τις αίθουσες και τα εργαστήρια του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών πέρασαν περισσότεροι από 1500 καταξιωμένοι απόφοιτοι. Βλέποντας το σημαντικό αυτό πλήθος και αντιλαμβανόμενοι τις ιδιαίτερες προκλήσεις της επαγγελματικής μας δραστηριότητας, κρίναμε ως αναγκαία τη δημιουργία ενός συνεκτικού φορέα των αποφοίτων. Ακολουθώντας το παράδειγμα ανάλογων ενώσεων της Ελλάδας και του εξωτερικού, επιδιώκουμε να διαμορφώσουμε έναν σύλλογο ζωντανό, δραστήριο, ικανό να συντελέσει αποφασιστικά στην αλληλοϋποστήριξη, την ανταλλαγή εμπειριών και την κοινή δραστηριοποίηση των μελών του.